phone icon

Rätt typsnitt

Typsnitt, också kallat teckensnitt eller font, avser en uppsättning tecken med ett karakteristiskt och genomgående utseende. Exempel på vanliga typsnitt är Times New Roman, Arial och Calibri. Typsnitt kan förekomma i många varianter, exempelvis rak, kursiv eller fet.

Ska man skicka iväg en fil för tryck som innehåller text, således ett typsnitt, så bör man alltid bädda in typsnittet i filen eller konvertera det till vektorbanor (men då tappar man möjligheten att ändra texten i efterhand).  Detta är extra viktigt om du väljer ett mindre vanligt typsnitt.

Om du vill vara säker på att mottagaren har stöd för typsnittet så bör du välja ett i listan nedanför:
• Helvetica
• Arial
• Times new
• Courier New / Courier

Andra vanliga som oftast brukar fungera är:
• Vedana
• Gerorgia
• Comic Sans MS
• Trebuchet MS
• Arial Black
• Impact