phone icon

Färgrymder

Inom grafisk produktion dyker ofta begreppen RGB och CMYK upp. De är två olika så kallade färgrymder. De är två olika sätt att hantera och visa färger på.

RGB står för Röd, Grön och Blå. Man kan likna det vid tre färgade lampor i ett mörkt rum. Men hjälp av dessa tre lampor kan man visa olika färger. Lyser man till exempel enbart med Blå och Röd så får man Lila. Lyser man med alla spotlights får man Vit. Släcker man alla får man Svart. Datorskärmar använder sig utav RGB-systemet för att visa färger. RGB-färger går inte att trycka utan finns bara på din datorskärm, projektor eller tv.

CMYK står för Cyan, Magenta, Gul (Yellow) och Key/Black (Svart). CMYK kan liknas vid fyra färgburkar. Med hjälp av dessa färgburkar kan man blanda de flesta färger. Blandar du till exempel Cyan och Gul så får du fram Grön. Printrar och skrivare använder sig utav CMYK för att printa/skriva färger.

CMYK och RGB är alltså två olika sätt att efterlikna verkligheten, men båda dessa system har begränsningar. Till exempel går RGB-färger inte att trycka/måla eftersom de är uppbyggda av ljus. Båda systemen har även en begränsad mängd färgtoner. Det finns alltså färgtoner som inte går att ta fram med hjälp av varken CMYK eller RGB.

Viktigt att tänka på när man skapar filer är var de ska användas. Ska man ha bilderna på en hemsida eller i en powerpoint bör bilderna vara gjorda i RGB, men ska du skicka filerna till ett tryckeri måste de vara gjorda i CMYK!

Ett annat system som också används ofta är PANTONE, ibland också kallat PMS. Det är ett galleri väldigt många exakta färgnyanser framtagna för att färger ska vara samma oavsett var man är. Det finns solfjädrar med tryckta rutor av varje färgnyans som används som referenser.
Är det väldigt viktigt med en viss färg så bör man använda sig utav PANTONE när man spara sin tyckfil.