phone icon

Att förstå pixelgrafik

Pixel är den minsta delen som en grafisk bild består utav och förkortas ofta till px. En pixel syns som en väldigt liten fyrkant som består utav en fyllnadsfärg. En skärms upplösning brukar anges i pixlar. Har skärmen exempelvis 1024x768 pixlar så innebär det att den har 1024 pixlar vägrätt och 768 pixlar lodrätt.

DPI och PPI står för 'dots per inch' och 'pixels per inch', vilket är två olika sätt att säga samma sak. Det är ett mått på hur många pixlar per tum som bilden innehåller. Ju högre dpi/ppi ju skarpare bild, men också desto större filstorlek. En bild som är 100 dpi har alltså 100 pixlar per tum.

Bild med 10 dpi Bild med 75 dpi
Den första bilden (till vänster) har en dpi på 10. Den andra bilden (till höger) har en dpi på 75.

Tänk på att en dålig fil med 10 dpi inte blir direkt bättre om man i t.ex. Photoshop interpolerar om den till 100 dpi. Det är grundförutsättningarna på filen/bilden som gäller.

Detta är viktigt att tänka på och att dpi alltid måste förhålla sig till bilden verkliga storlek. Dpi är inte något som är konstant utan ändrar du bildens storlek så ändrar du även dpi-siffran. En bild som är 300 dpi, vilket är en hög och bra siffra, är inte garanterat bra bara för att den är 300 dpi. Allt beror på bildens faktiska mått. Är bilden till exempel bara en tum (2,54 cm) bred så blir dpi-siffran endast 30 om man förstorar upp bilden till 10 tum (25,4 cm)