phone icon

Vektorgrafik

Vektorgrafik består av punkter som binds samman med linjer för att skapa former. Punkterna kan ha riktning och kraft vilket gör att man kan med endast några få punkter skapa en cirkel. Dessa former kan ha olika fyllnadsfärg och genomskinlighet.

Det här gör att vektorgrafik inte är beroende utav upplösning eller bildstorlek. Man kan alltså förstora bilden hur mycket som helst utan att förlora någon kvalitét.
Vektor 1 grafisk

Den första bilden (till vänster) visar en vektorbild i normal storlek. Den andra bilden (till höger) är samma bild inzoomad 10 gånger. Bilden är fortfarande skarp eftersom grafiken består av vektorer.

Vektorgrafik används ofta till logotyper, stora skyltar eller vissa typsnitt eftersom man då behåller kvalitén och får skarpa linjer och kurvor. Nackdelen med vektorgrafik är att det inte kan användas till fotografier.

Vanliga vektorformat
• EPS
• AI (Adobe Illustrator)
• CDR (CorelDRAW)
• CMX (Corel Exchange)
• CGM
• DXF (AutoCAD)
• WMF

Vanliga bildbehandlingsprogram för vektorgrafik
• Adobe Illustrator
• CorelDRAW
• Xara Xtreme
• Serif DrawPlus

Pixelgrafik

Pixelgrafik består utav ett rutnät med pixlar (fyrkantiga block med en fyllnadsfärg).

Pixel x1 Pixel x10

Den första bilden (till vänster) visar en pixelbild i normal storlek. Den andra bilden (till höger) är samma bild inzoomad 10 gånger. Man kan tydligt se att bilden är uppbyggd utav pixelblock.

Pixelbilder är tyvärr upplösningsberoende till skillnad från vektorgrafik. När du förstorar bilden förstoras också alla pixlar, vilket gör att en uppförstorad bild ser kantig och grynig/"pixlig" ut. Använder man ett bildbehandlingsprogram vid förstoring är det dock vanligt att programmet interpolerar bilden, vilket innebär att den fyller ut med pixlar istället för att förstora dem. Bilden blir då suddig istället för grynig. Detta är tyvärr inget jättebra sätt att öka bildens kvalitet. Dåligt grundmaterial går sällan att rätta till i efterhand.

Vanliga pixelbildsformat
• BMP
• GIF
• JPEG, JPG
• PNG
• PICT (Mac)
• PCX
• TIFF, TIF

Vanliga bildbehandlingsprogram för pixelgrafik
• Microsoft Paint
• Adobe Photoshop
• Corel Photo-Paint
• Corel Paint Shop Pro
• The GIMP