phone icon

Kalibrera och profilera skärmen

Du kanske tycker att bilden ser bra ut på din skärm, men efter att du har skrivit ut den så märker du att den inte ser likadan ut som på din skärm. Det här är inte nödvändigtvis inte skrivarens fel utan det kan bero på att din skärm inte visar färgerna korrekt. Det är viktigt att man korrigerar så att skärmen visar bilden rätt, annars kan man inte veta hur bilden kommer att se hur när man skriver ut.

Att kalibrera skärmen innebär att ställa in grundvärden för att få en skärmen att visa färger och toner så korrekt som möjligt. De värden som behöver ställas in är:
Kontrasten som gör avgör skillnaden mellan ljust och mörkt. Att vitt ska vara vitt och inte grått t.ex. 

Färgtemperaturen som t.ex. gör att de vita ytorna visas rent vita istället för en blå ton som annars är vanligt.

Ljusstyrkan som påverkar hur de mörka ytorna visas. För högt värde gör t.ex. att de svarta färgerna istället bli gråa, men för lågt värde gör att ytor som är mörkgråa istället bli svarta och därmed inte går att skilja från de svarta färgerna.

Gamma brukar man ställa in sist och det är den inställningen som avgör hur mellangrå ytor visas. Det är den inställningen som brukar avgöra ifall en bild uppfattas som för mörk eller för ljus.

Profilera är nästa steg. Då mäter man upp ett antal olikfärgade rutor på skärmen och låter ett program analysera exakt vilken färg som visas på just din skärm. Mätningen jämförs med vad som borde ha visats och en profil skapas. Den här profilen påverkar grafikkortet och berättar att när en viss färg visas så ska färgen korrigeras efter profilen och färgen visas då korrekt på din skärm.

Om två personer har kalibrerat och profilerat sina skärmar så bör man se samma bild på samma sätt.

Innan du börjar kalibrera skärmen så bör du först tänka på hur din skärm står i rummet. Belysningen runt skärmen ska nämligen vara rätt dämpad. Det innebär att inga fönster ska reflekteras i skärmen eller att lampor lyser in i skärmen. Helst ska man även ha en bit svart kartong runt skärmen.